Hỗ trợ ICAR-M Partner

Kết nối cộng đồng

Quên mật khẩu


Các bước lấy lại mật khẩu như sau:

  1. Mở ứng dụng ICAR-M Partner
  2. Chọn nút Quên mật khẩu
  3. Nhập SĐT
  4. Chọn nút Gửi
  5. Nhập mã OTP được gửi về SĐT
  6. Đặt mật khẩu
  7. Xác nhận mật khẩu
  8. Chọn nút Hoàn thành
  9. Đăng nhập lại
  10. Đăng nhập thành công!

Giao diện quên mật khẩu


Lưu ý: 

- Mã OTP là dãy ký tự số bao gồm 6 chữ số, có hiệu lực trong vòng 5 phút, có thể lấy tối đa 5 mã OTP/ngày.

- Mật khẩu gồm: Tối thiểu 8 ký tự, chữ hoa, chữ thường và số. VD: Icarm1234.

Cảm ơn đánh giá của bạn

Thông tin trên có hữu ích với bạn không?

Không

Ý kiến đóng góp của bạn
Gửi
Bạn đang xem:

Quên mật khẩu

Bài viết liên quan

Cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn